Meddelelser fra Skodborg Menighedsråd vedr. aktiviteter og Konfirmationen

Kære alle
Følg med på kirkens hjemmeside www.skodborg-kirke.dk, her vil der blive orienteret løbende.

Konfirmationen i Skodborg Kirke er flyttet til den 14. juni

Babysalmesang, juniorkonfirmander, børnekor og voksenkor er aflyst.
Sangaften og alle andre aktiviteter er også aflyst

Vi ved ikke, om aktiviteterne kommer i gang igen inden sommerferien, men i så fald hører I fra organist Ida Dahl.

Skodborg Kirkegård: Kontakt graver Peter Schmidt på telefon 61 75 03 24.

Gudstjenester er aflyst.

Vedrørende øvrige kirkelige handlinger, kirkebogsføring og sjælesorg kan man altid kontakte sognepræst Kim Bach på telefon 74 84 81 14 eller på mail kib@km.dk

Venlig hilsen

Skodborg Menighedsråd