Fejring af 100-året for afstemningen i Skodborg

100-året for afstemningen i Skodborg blev fejret på behørig vis. Skodborg Hjemstavnsforening og Skodborg Menighedsråd havde sammen sat et program sammen for de to dage.

Hermed artikel af Menighedsrådsformand, Nanna Hørlyck

Gudstjeneste i Skodborg Kirke og foredrag i konfirmandhuset den 9. februar

Gudstjenesten blev holdt kl. 13.00.

Pastor Ole Beck holdt prædiken og forestod gudstjenesten. Ole Beck er barnebarn af den Pastor Beck, som forestod gudstjenesten for 100 år siden. Du kan downloade Mindefestskriftet her med Pastor Becks prædiken og billeder fra de to dage. Mindeskrift-Genforeningsfestlighederne-Skodborg-9-10-2-2020

Efter gudstjenesten skulle flaget have været hejst på skolen (i dag Skodborg Børnecenter), som man gjorde det for 100 år siden. Vi fravalgte at hejse flaget grundet stormen, og fordi kirkens flag faldt ned inden gudstjenesten. Kort tid efter faldt også børnecentrets flagstang for stormen.

Foredrag ved historiker Jørgen Larsen i konfirmandhuset

Til foredraget var 105 gæster samlet i konfirmandhuset. Jørgen Larsen fortalte levende om dagen og aftenen den 10. februar 1920 i Skodborg.

Efter kaffe og sange præsenterede Keld Mortensen sine tre nye bøger “Krigsdeltagere fra Skodborg Sogn, bind 1-3” og fortalte om baggrunden for bøgerne. Det var et meget engageret oplæg.

Keld signerede bøgerne.

Hele eftermiddagens program gav til sammen en meget flot optakt til afstemningsdagen.

Om aftenen var 60 gæster til fællesspisning på Skodborg Vesterkro, hvor der også blev sunget sange. Da sangen “Brat af slaget rammen” skulle synges, måtte alle ty til mobiltelefonen. Sangen er ikke i Højskolesangbogen.

Afstemningsfesten den 10. februar

Kirkens flagstang blev repareret mandag morgen takket være vakse medarbejdere ved kirken. Kirkens flag vejrede derfor mandag den 10. februar.

Ud over flagring ved kirken, havde Skodborg Borgerforening sørget for festlig flagring gennem Skodborg by.

Formand for Skodborg Hjemstavnsforening, Kirsten Fynbo, bød velkommen til de 165 gæster, der var mødt frem.

Forhenværende Generalkonsul, Henrik Becker Christensen, holdt hovedtalen. Det var dejligt at få sat historien på plads og forstå baggrunden for afstemningen og afstemningszonerne.

Skodborg Motetkor, et kor oprettet til denne festlige aften, blev ledet af organist Ida Dahl. En dejlig musikalsk oplevelse.

Aftenen sluttede med Sønderjysk Kaffebord. Kagerne var bagt af mange forskellige bidragydere fra hele sognet.

I løbet af aftenen blev der sunget mange sange.

Ved kongeåen på Broen er “grænseovergangen” markeret af en flot portal, som spejderne i Skodborg, har sørget for.