Skodborg Børneskov og Sø får beløb fra Nordea

Overrækkelse-donation-NordeaSkodborg Lokalråd modtog i går DKK 10.000 til Skodborg Børneskov og Sø fra Nordea.

Pengene blev overrakt af Trine Eickhardt, Nordea, til  formanden for lokalrådet, Henny Schøler, i overværelse af næsten alle  lokalrådets medlemmer.

Pengene skal  bl.a. bruges til det bålhus, som ses i baggrunden af billedet og et shelter.

Skodborg Børneskov og Sø blev indviet den 14. juni. Projektet forventes færdig i løbet af  efteråret.

På lokalrådets vegne
Nanna Hørlück