menighedsrådsvalget 2016 i Skodborg. Opstillingsmødet.
Der var opstillet 8 kandidater, 6 blev valgt til listen, øvrige er stedfortrædere.