Artikel fra Ugeavisen

ugeavisen


Skodborg har holdt borgermøde om Skodborgs fremtid

Lokalrådet inviterede i slutningen af september på stegt flæsk og persillesovs ved borgermøde og generalforsamling på Skodborg Vesterkro. Spørgsmålet til borgerne i Skodborg og omegn var: Hvad skal der ske de næste 5 år?

Der var mødt rigtig mange borgere frem til en hyggelig aften med god mad, og hvor man også var parat til at trække i arbejdstøjet og diskutere Skodborgs fremtid med fokus på emnerne bosætningsmuligheder, erhvervsmuligheder, turisme og friluftsliv.

Der blev arbejdet godt med emnerne ved bordene, og der kom mange gode forslag til, hvordan man udnytter de gode muligheder, der er i Skodborg, som jo ligger geografisk godt placeret i Vejen Kommune både med hensyn til bosætning, erhverv, landbrug og turisme og infrastruktur, ligesom der er gode aktiver at videreudvikle inden for de 4 områder.

Der var gode forslag til, hvordan man kan udnytte og forskønne området ved DLG Foderstof, hvor Lokalrådet er i dialog med DLG om mulighederne med området, hvor foderstofbygningerne er ved at blive brækket ned. Tårnet er jo efterhånden blevet Skodborgs vartegn.

Der var gode forslag til, hvordan der skal udvikles bosætning i Skodborg, og hvordan man kan udvikle erhvervslivet og bevare de aktiver, som findes i Skodborg by og omegn inden for detailhandel og turisme og friluftsliv.

Gode forslag, som der nu vil blive arbejdet videre med i lokalrådet, hvor man håber, at der vil være borgere i Skodborg, som gerne vil være med til arbejde videre med de mange spændende emner.

Resultatet af arbejdet skulle gerne blive en udviklingsplan for de næste 5-10 år, som kan sætte gang i en række aktiviteter.

Borgermøde & Generalforsamling

Borgermøde & Generalforsamling