Afstemningsfest

Skodborg arkiv og hjemstavnsforening har i samarbejde med
skodborg menighedsråd afholdt afstemningsfest.

Til arrangementet var foredragsholderen
Anja Rykind Eriksen, Rødding Højskole. 

Der var stor tilslutning fra Rødding Højskoles elever og arrangørene
vil gerne sige tak for en vellykket og hyggelig aften.