Til alle interesserede!

                                                                                                              Skodborg, juni 2015

Spejdernes version: “Sammen rykker vi verden – med vilje” – derfor deltager vi i Stafet for Livet.

 På opfordring fra arrangørerne har vi i valgt at danne et hold SKODBORG SPEJDER. Alle vores friske medlemmer (bævere, ulve og spejdere) og deres familier m.fl. kan tilmelde sig vores hold.

 Arrangementet foregår i Vejen i weekenden 29.-30. august 2015. Vores hold vil være let gen-kendelig på vores grønne uniformer eller T-shirts. På pladsen vil vi have vores eget telt til samling og informationer – ikke mindst om, hvem der har støttet os.

 Vi vil naturligvis gerne, at vores hold kan indsamle så mange penge som muligt til Kræftens Be-kæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Vi håber derfor, at du/I enten vil give et fast støttebeløb til vores hold eller blive rundesponsor.

 For at støtte med et fast bidrag – følg dette link www.stafetforlivet.dk/stafet/vejen/stoet/stoet-et-hold

 For at blive rundesponsor for holdet eller en enkelt deltager – kontakt Anita Muxoll Hansen – 22531173

 For flere informationer om Stafet for Livet – se www.stafetforlivet.dk/stafet/vejen  – ellers kan Anita Muxoll Hansen også kontaktes om vores deltagelse.

 Vi håber at høre fra dig/jer og glæder os til at skulle gå/løbe mange runder til august.

 Venlig hilsen

 KFUM-Spejderne Skodborg Gruppe  

  

           Anita Muxoll Hansen                     Mai-Britt Randa                 Susanne Hansen

           (22531173)                                    (29443116)                         (30318211)

 

 1 2