Forfatterarkiv: Henny Schoeler

Husk! Borgermøde og generalforsamling i lokalrådet

Skodborg lokalråd holder borgermøde og generalforsamling den 9. september kl. 19.00 på Skodborg Vesterkro.

Kom og give din mening til kende!

Hvad skal der ske i dit lokalsamfund i de kommende år?

Hvad har du på hjerte, som du gerne vil dele med dine medborgere?

Husk: Alle borger i Skodborg og omegn er medlemmer og dermed stemmeberettigede.

Håber vi ses!

Skodborg Lokalråd

Valg til Menighedsrådet på Skodborg Vesterkro

Den 15. september kl. 19.00 er der valg til menighedsrådet ved Skodborg kirke.

I Skodborg sogn skal der vælges 6 medlemmer for en 4-årig periode, fra det nuværende menighedsråd genopstiller 3 medlemmer.

Udover de 6 folkevalgte til menighedsrådet er præsten født medlem, og der er en medarbejderrepræsentant.

Skodborg menighedsråd har et tæt samarbejde med Skrave menighedsråd.

Det er vigtigt, at du møder op til valget, hvis du vil have indflydelse. Brug din stemme.

Stil op til dit lokale menighedsråd og få indflydelse på, hvad du syntes skal ske omkring kirken og kirkegården. Vil du være med til at skabe rammer for, hvad kirken kan tilbyde sognet, så det bliver en levende kirke, som er synlig i lokalsamfundet, og som tilbyder andet en gudstjenester og kirkelige handlinger som selvfølgelig er det primære?

Det nuværende menighedsråd har prioriteret at skabe nogle rammer for voksenkor, børn/unge kor, sang for dagplejebørn, babysalmesang, kirketeater for børn i samarbejde med skolen, koncerter, hverdagsgudstjenester og et væld af andre arrangementer.

På valgforsamlingen er det selve valghandlingen, der foregår efter nye regler, hvor alle fremmødte skal krydses af på en liste (som til et kommunalvalg). Er man på listen, så får man udleveret stemmesedler.

Efter velkomsten ved formanden og valg af dirigent, vil formanden beskrive menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. Derefter vil der være forslag til kandidater, når vi har nogle kandidater, bliver der skriftlig og hemmelig aftale.

Valgbestyrelsen er stemmetællere.

Alle der bor i sognet og er medlem af Folkekirken kan stille op med få undtagelser: Kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken og kirkegården ansat over 8 timer/uge og mere end en måned kan ikke vælges.

Har man ikke mulighed for at møde op fysisk til valgmødet, så kan man afgive stemme ved fuldmagt ( det gælder kun i særlige tilfælde f.eks. hvis man er indlagt på sygehus, indsat i fængsel, bor på plejehjem eller i beskyttet bolig).

Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, som kan afhentes på præstekontoret eller i graverhuset.

Påskehilsen fra Menighedsrådet og Sognepræst Kim Klarlund Bach

Kære alle

Her i  påskeugen,  vil menighedsrådene og jeg  ønske jer alle en glædelig påske.

Men  det er sandelig ikke  en påske, som vi plejer, hvor vi  ellers glæder  os  til at fejre alle påskens gudstjenester i kirken,  – for  kirkedørene  er nu lukkede på grund af  Corona-epidemien, som har ramt os alle.

Vi er  mange der nu savner den normale  hverdag og højtidsdag i kirkelig regi – det,  at vi i det hele taget bare  kan samles og mødes  – også  i kirken og sammen  fejre påskens gudstjenester.

Jeg havde  glædet mig til at fejre Palmesøndag med junior konfirmandernes afslutning   i Skodborg kirke, hvor børnene medvirker i et flot påske spil, og hvor de  efterfølgende  får et diplom og en gave over i konfirmandhuset med overværelse af forældre og familie. Jeg havde glædet mig til at synge alle de smukke påske salmer og prædike påskens glædelige evangelium. Ikke mindst havde jeg  også set frem til i maj af skulle konfirmere Skodborg og Skraves dygtige  konfirmander. Men konfirmationerne er også ramt af Corona-restriktioner, og flyttet til senere nemlig d. 7.juni Skrave kirke og  den 14. juni i Skodborg kirke.    Men vi tror på,  at det i juni bliver lige så gode og festlige konfirmations dage.

Junior konfirmanderne skal heller ikke gå glip af at blive fejret, vi vil håbe på  også at kunne samles med dem torsdag d. 20. august, hvor de vil få deres diplom   og gave fra kirken.

I det alt sammen , hvor  så meget –    er stillet på ”stand by” er det godt vi har  evangeliet om    Opstandelse – påskemorgen.  For det er jo ikke kun livet efter døden  det handler om –    det er også livet nu. Det liv som leves på godt og ondt. Med og uden problemer, glæde og sorger. ja, alt, det som lyder så banalt, men som jo alligevel er vort liv.  Opstandelse – det er det liv, og det, at der i det liv kan være håb og ny mulighed.  Det er alt det, som vores poesi har de smukkeste billeder på:  Alt det brudte, der heles. Lys i skyggedale.  Det er forårssolen morgenrød. Den gule lilje i haven, – og på graven.  Opstandelse er de nye dage, og de nye muligheder, der hver dag rækkes os, også dér, hvor vi troede, at mørket var kommet for at blive.  Opstandelse er, når vi står op hver morgen, og når vi rejser os og går videre – også på trods.  Det er når vi hører ordene: “Frygt ikke!” ind i vores eget  mørke. Når Jesu ord: “Jeg er opstandelsen og livet” bliver levende virkelighed for os. Påskemorgen er budskabet om: Hvem er opstandelsen? Og svaret er i dag: Det er Gud, sådan som han har vist sig for os i hele Jesu liv. Som opstandelsens liv. Som bekæmpelse af døden, heling af det brudte, at splittelsen  ikke   får det sidste ord. For fremtiden er Guds – ligesom dagen i dag – og dagen i går. Og ind i hver eneste af vore dage – selv de mørke og fortvivlede lyder det til os, når Gud i sin enbårne søn Jesus Kristus siger:  “Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig skal leve om han end dør.”Det er ord talt til os udefra – fra livets hersker. Fra opstandelsens Gud, –  og i de ord er Gud at finde.

O kristelighed

du skænker vort, hjerte hvad verden ej ved;

hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,

det lever dog i os, det føler vi godt;

mit land, siger Herren, er Himmel og jord,

hvor kærlighed bor.  

Glædelig påske.

Kim Klarlund Bach

P.V.  Skodborg og Skrave menighedsråd