Forfatterarkiv: Henny Schoeler

Valg af borgmesterkandidat for Venstre – Medius Holsted – fremmøde og mulighed for brevafstemning

Mandag den 16. november 2020 kl. 1900 er der opstillingsmøde med valg af Venstres borgmesterkandidat.

Det foregår i Medius Holdsted, Højmarksvej 18.

Brevafstemning
Der vil på afstemningsdagen være mulighed for også at brevstemme forud for mødet.

Det foregår i tidsrummet 14.00 – 18.00 i Medius Holdsted i HFB’s mødelokaler – brug IKKE hovedindgangen. Mød frem i god tid!

Bor du i Skodborg Sogn og har problemer med at få transport til afstemningsstedet, skan du kontakte Formand Jette Toft, Skodborg Skrave Venstre på telefon 40528161.

Velmødt

Skodborg Skrave Venstre

Skodborg sogn har fået ny fælleskalender!

Inden for de seneste dage er der dumpet en fælleskalender ind ad din brevsprække.

Det er et initiativ, som gruppen Fælleskaber under Skodborg Lokalråd, med tovholder Kim Nielsen, har sat i søen. Lokalrådet håber I alle vil tage godt i mod den og at den bliver til glæde og gavn.

Det er samtidig muligt at fylde aktiviteterne ind i den elektroniske kalender på Skodborg.dk – vi har gjort det for december måned – har du ikke adgang til det så henvend dig til Lokalrådet, så hjælper vi dig gerne med at få dine aktiviteter ind, og vi giver dig også rigtig gerne adgang, så du selv kan gøre det.

Kalenderen viser aktiviteter i månederne fra december 2020 og frem til og med juni 2021. Der er hele 13 foreninger og Børnecentret der har bidraget med indhold.

Baggrunden er den flotte Skodborg-plakat, som Kathrine Dueholm har skabt.

Hvis du er en forening, som også kunne tænke dig at få dine aktiviteter med i den næste fælleskalender – så kontakt Skodborg Lokalråd – Kim Nielsen

De bedste hilsner

Skodborg Lokalråd

Husk! Borgermøde og generalforsamling i lokalrådet

Skodborg lokalråd holder borgermøde og generalforsamling den 9. september kl. 19.00 på Skodborg Vesterkro.

Kom og give din mening til kende!

Hvad skal der ske i dit lokalsamfund i de kommende år?

Hvad har du på hjerte, som du gerne vil dele med dine medborgere?

Husk: Alle borger i Skodborg og omegn er medlemmer og dermed stemmeberettigede.

Håber vi ses!

Skodborg Lokalråd

Valg til Menighedsrådet på Skodborg Vesterkro

Den 15. september kl. 19.00 er der valg til menighedsrådet ved Skodborg kirke.

I Skodborg sogn skal der vælges 6 medlemmer for en 4-årig periode, fra det nuværende menighedsråd genopstiller 3 medlemmer.

Udover de 6 folkevalgte til menighedsrådet er præsten født medlem, og der er en medarbejderrepræsentant.

Skodborg menighedsråd har et tæt samarbejde med Skrave menighedsråd.

Det er vigtigt, at du møder op til valget, hvis du vil have indflydelse. Brug din stemme.

Stil op til dit lokale menighedsråd og få indflydelse på, hvad du syntes skal ske omkring kirken og kirkegården. Vil du være med til at skabe rammer for, hvad kirken kan tilbyde sognet, så det bliver en levende kirke, som er synlig i lokalsamfundet, og som tilbyder andet en gudstjenester og kirkelige handlinger som selvfølgelig er det primære?

Det nuværende menighedsråd har prioriteret at skabe nogle rammer for voksenkor, børn/unge kor, sang for dagplejebørn, babysalmesang, kirketeater for børn i samarbejde med skolen, koncerter, hverdagsgudstjenester og et væld af andre arrangementer.

På valgforsamlingen er det selve valghandlingen, der foregår efter nye regler, hvor alle fremmødte skal krydses af på en liste (som til et kommunalvalg). Er man på listen, så får man udleveret stemmesedler.

Efter velkomsten ved formanden og valg af dirigent, vil formanden beskrive menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. Derefter vil der være forslag til kandidater, når vi har nogle kandidater, bliver der skriftlig og hemmelig aftale.

Valgbestyrelsen er stemmetællere.

Alle der bor i sognet og er medlem af Folkekirken kan stille op med få undtagelser: Kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken og kirkegården ansat over 8 timer/uge og mere end en måned kan ikke vælges.

Har man ikke mulighed for at møde op fysisk til valgmødet, så kan man afgive stemme ved fuldmagt ( det gælder kun i særlige tilfælde f.eks. hvis man er indlagt på sygehus, indsat i fængsel, bor på plejehjem eller i beskyttet bolig).

Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, som kan afhentes på præstekontoret eller i graverhuset.