Kor 10 års jubilæum

Koret fejrer 10 års jubilæum

Koret har i alle 10 år haft mellem 21 – 30 medlemmer.
Koret synger stadig torsdag aften. Og ledes fortsat af Ida Dahl

Sangaftenen den 24. august blev markeret med vin og kage i pausen.

Formanden for Skodborg menighedsråd overrakte Ida en bukket blomster.

10 års jubilarerne blev fotograferet.

Kor 10 års jubilæum

Kirsten Madsen, tidligere formand for Skrave menighedsråd og medlem af koret, medbragte annoncen fra 2007

Uddrag fra annonce 2007:
Skodborg/Skrave Kirkekor
Nu starter der kirkekor ved Skodborg – og Skrave kirker
Det er for alle m/k fra 18 år og opefter.
Koret ledes af organist Ida Fyhn Dahl.
Vi starter torsdag den 23. august 19.00