Borgermøde om Børnecenterets udeområder torsdag den 15. juni kl. 19

Skodborg Børnecenter indtages i uge 25 af 80 børnehavebørn, og vi glæder os til at være samlet på en matrikel!

Men udeområder – legeplads og parkering m.v. – er endnu ikke klar. Faktisk er det slet ikke indeholdt i det nuværende projekt, at det skal være klar.

Og jf. artikel i Jydske Vestkysten søndag den 28. maj har politikerne smækket kassen i for nye projekter i 2018 – så hvordan skal hverdagen blive i børnecentret, indtil penge til et nyt projekt findes?

Det har vi i bestyrelsen spurgt borgmester Egon Fræhr om, og han har lovet at komme og fortælle og svare på spørgsmål.

Så mød talstærkt op torsdag den 15. juni kl. 19, og vær med til at vise, at vi i Skodborg står sammen – også om vores Børnecenter!